Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv komisije na neresnične navedbe državnega svetnika Franca Kanglerja

Ljubljana, 26. februar 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije zavrača navedbe Franca Kanglerja v zvezi z delom komisije, ki jih je ta izrekel v Državnem zboru RS prejšnji teden. Gre za hude in neresnične obtožbe o delu komisije, zato komisija v nadaljevanju navaja dejstva.

Državni svetnik Franc Kangler je na zaslišanju v Državnem zboru pred Preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi, ki je potekalo 19. 2. 2020, med drugim navajal besede domnevnega »žvižgača iz KPK«, da je več kot 50 prijav komisiji, ki so se nanašale na nekdanjega župana Maribora Andreja Fištravca, »ostalo v predalu«. Pri tem je državni svetnik špekuliral, da je to nekdo naročil, zato ker Andrej Fištravec pripada levemu političnemu polu. »Če on meni laže, potem jaz vam lažem, ampak to je dejstvo,« je v zvezi s temi navedbami dejal Franc Kangler.

Vsaka prijava, ki jo komisija prejme, je knjižena in tako vodena v evidencah komisije ter dana v reševanje strokovnim sodelavcem komisije. Komisija je pregledala evidence in ugotovila, da nerešenih prijav, ki so se nanašale na Andreja Frištavca, nima. V času trenutnega mandata (od 31. marca 2014) je komisija prejela sedem prijav zoper A. Frištavca. Vse prijave je komisija obravnavala in v vseh primerih je obravnavo zaključila najkasneje v fazi predhodnega preizkusa, kar pomeni, da zoper imenovanega ni uvedla postopka preiskave. V petih primerih je komisija prijavo odstopila drugim državnim organom.

Komisija je v trenutnem mandatu obravnavala tudi tri prijave, ki so se nanašale na A. Fištravca in jih je prejela še v času prejšnjega mandata, torej v letu 2013. V vseh treh primerih je komisija obravnavo prijave zaključila najkasneje v fazi prehodnega preizkusa, kar pomeni, da zoper imenovanega ni uvedla postopka preiskave, pri čemer je bilo pri dveh prijavah ugotovljeno, da se nanašata na dogodek oziroma ravnanje, ki je (bilo) predmet postopka pred drugimi državnimi organi in da ni zadostnih razlogov za ločen postopek pred komisijo.

V času prejšnjega mandata (pred 31. marcem 2014) je komisija prejela šest prijav, katerih obravnavo je zaključila v prejšnjem mandatu. Tudi v vseh teh primerih je komisija obravnavo prijave zaključila najkasneje v fazi prehodnega preizkusa in ni uvedla postopka preiskave. Podrobnejši pregled vseh prejetih prijav, ki so se nanašale na A. Fištravca, je v priponki.

Zaradi suma kršitev določb ZIntPK so pooblaščene uradne osebe komisije v prejšnjem in trenutnem mandatu v treh primerih uvedle in zaključile prekrškovni postopek zoper A. Fištravca.

Komisija je torej od leta 2013 prejela v obravnavo 16 prijav, ki so se nanašale na A. Fištravca, in vse tudi obravnavala. Komisija z navedenimi dejstvi tako zavrača navedbe Franca Kanglerja kot lažnive in zlonamerne. Komisija poudarja, da nobena prijava, ki jo komisija prejme – pa naj bo to po pošti, elektronski pošti, preko spletne strani, po telefonu ali osebno, od anonimnega ali znanega prijavitelja – nikakor ne ostane v predalu, saj komisija vsako prijavo knjiži in jo obravnava, kakšni pa so nadaljnji postopki, pa je odvisno od vsebine prijave oziroma ugotovljenih dejstev. Tudi politična opredeljenost posameznikov nima nikakršnega vpliva na obravnavo posamezne zadeve, kar je komisija že dokazala s svojimi odločitvami in tako bo tudi v prihodnje. Komisija svoje delo opravlja skrbno, odgovorno in zakonito, v skladu s svojimi pristojnostmi.

Komisija še opozarja, da morajo priče v skladu z drugim odstavkom 10. člena Zakona o parlamentarni preiskavi izpovedati po resnici, kriva izpovedba pa ima kazenskopravne posledice. Hkrati pa je dolžan vsak državni svetnik, kot vsi drugi funkcionarji, varovati integriteto svoje funkcije, kar pa je s tovrstnim neutemeljenim in nepreverjenim obtoževanjem zagotovo ne. Nenazadnje pa ima tudi Državni svet RS svoj etični kodeks, ki določa etična načela, v skladu s katerimi bi morali ravnati člani institucije. Državni svetnik je na isti seji preiskovalne komisije DZ večkrat komentiral tudi postopek, v katerem je sam obravnavana oseba. Ker postopek še ni zaključen, ga komisija ne more komentirati.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Odziv komisije na neresnične navedbe državnega svetnika Franca Kanglerja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar