Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 5. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 5. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 6. 2. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 4. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo preiskave
3. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
4. INTERNO – Obravnava Zaključnih ugotovitev o konkretnem primeru
5. Seznanitev senata komisije o prejetih obvestilih funkcionarjev o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi
6. Obravnava Osnutka ugotovitev o posameznem primeru
7. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 5. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar