Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Konec meseca se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju in spremembah premoženjskega stanja

Ljubljana, 6. januarja 2020 – Zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila) morajo do 31. januarja tekočega leta sporočiti spremembe premoženjskega stanja za preteklo leto v skladu z določilom 2. odstavka 43. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlo, zavezancem ni treba poročati.

Drugačna ureditev velja za osebe, odgovorne za javna naročila. Te premoženjsko stanje prijavijo v celoti na elektronskem obrazcu enkrat letno do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto (in ne sporočajo sprememb premoženjskega stanja), in sicer ob pogoju, da so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja po določilih ZJN-3.

Odgovore na najpogostejša vprašanja najdete na spletni strani.

Hkrati vas obveščamo še o pomembni novosti, in sicer da lahko zavezanci za poročanje premoženjskega stanja podatke o svojem premoženjskem stanju oddajo na državnem portalu eUprava. Več informacij o tem je objavljenih na tej povezavi.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Konec meseca se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju in spremembah premoženjskega stanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar