Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 46. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 46. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 12. 12. 2019, ob 8.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 45. seje senata komisije
2. Načrt dela Urada komisije za leto 2020
3. Načrt dela Službe za nadzor in preiskave za leto 2020
4. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
5. Predlog za uvedbo preiskave
6. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
7. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
8. Poročilo o skladnosti lobističnih stikov za leto 2018
9. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 46. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar