Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 45. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 45. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 5. 12. 2019, ob 8.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 44. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
3. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov
4. Predlog odločbe o vpisu v register lobistov
5. Sklep
6. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
7. Obravnava Osnutka ugotovitev o posameznem primeru
8. Obravnava Osnutkov ugotovitev o konkretnih primerih
9. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
10. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 45. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar