Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija sodelovala pri pripravi protokola za neetične pritiske in vplive na nadzornike

Ljubljana, 28. 10. 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je na pobudo Združenja nadzornikov Slovenije sodelovala pri pripravi Protokola za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetičnem vplivanju na neodvisno odločanje.

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) pozdravlja pobudo Združenja nadzornikov Slovenije, saj na to problematiko opozarja že vse od nastanka Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.  Predsednik komisije Boris Štefanec je ob javni predstavitvi protokola izpostavil, da v protokolu vidi pomemben korak k omejevanju političnih in drugih pritiskov ter poskusov neetičnega vplivanja na odločanje: »Naj bo vodilo vsem članom nadzornih svetov pri prepoznavanju, kaj ni dovoljeno, in kaj lahko, ko do tega pride, nadzorniki storijo. V tem procesu je Komisija za preprečevanje korupcije pomemben člen, zato upam in si želim, da ga boste člani Združenja nadzornikov Slovenije prepoznali kot koristnega in na podlagi tega dosledno prijavljali kakršne koli poskuse vplivanja, pri katerih boste v dvomih o njihovi primernosti. Če se že politika ne želi odreči prevelikim apetitom pri upravljanju premoženja, pa jo k temu prisilimo – z doslednim zaznavanjem in prepoznavanjem neetičnih praks in prijavo le teh ustreznim institucijam.«

Komisija je v skladu z zakonom pristojna za prijavo neetičnih in nezakonitih pritiskov in vplivov, ki se vršijo na uradne osebe, torej na člane organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja, vključno z javnimi podjetji in gospodarskimi družbami, kjer ima večinski ali prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost. Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave pri komisiji, je predstavila, na kakšen način lahko člani nadzornih organov komisiji podajo prijavo (to je mogoče storiti po e-pošti na anti.korupcija@kpk-rs.si, osebno na sedežu komisije ali po telefonu (01/400-5710) v času uradnih ur). Izpostavila je, da je prijavitelj, tudi če je komisiji poznan oziroma se razkrije – vedno je mogoče podati tudi anonimno prijavo – v vseh fazah postopka pred komisijo zaščiten.

Komisija v primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma neintegritetnega ravnanja sprejme zaključni dokument, ki ga lahko javno objavi. »Namen je družbi sporočiti, da neka ravnanja niso sprejemljiva. Želimo si, da bo stopnja sprejemljivosti takšnih ravnanj vse nižja,« je povedala Katja Mihelič Sušnik.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Komisija sodelovala pri pripravi protokola za neetične pritiske in vplive na nadzornike
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar