Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 39. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 39. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 24. 10. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 38. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Drugega osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
5. Obravnava Osnutka ugotovitev o posameznem primeru
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 39. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar