Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 37. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 37. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 10. 10. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 35. in 36. seje senata komisije
2. Ugotovitve o posameznem primeru
3. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov
4. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 37. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar