Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poslanci vendarle na poti do enotnega kodeksa etike?

Ljubljana, 18. september 2019 – Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije, namestnik mag. Uroš Novak ter vodja Centra za integriteto in preventivo mag. Vita Habjan Barborič sta se danes, na pobudo vodje poslanske skupine SMC g. Igorja Zorčiča, udeležila sestanka na temo oblikovanja kodeksa etike poslancev, ki je potekal v Državnem zboru RS.

Poslanci namreč (še) nimajo sprejetega svojega kodeksa etike in s tem ne celovitega in enotnega zapisa pravil in etičnih norm, ki veljajo pri opravljanju poslanske funkcije. Kolegij predsednika državnega zbora je zato zadolžil g. Zorčiča za oblikovanje kodeksa, o pripravi katerega so se poslanci različnih sestav državnega zbora že večkrat pogovarjali, a ga nikoli niso sprejeli.

Sprejetje kodeksa etike poslancev je leta 2012 priporočil že GRECO, Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope, ki je ob tem opozoril, da poslanci nimajo enotnega kodeksa etike, da so pravila obnašanja, ki veljajo zanje, razpršena po različnih predpisih in da v primeru kršitev predpisov poslanci ne prevzemajo odgovornosti za preprečevanje tovrstnih ravnanj v prihodnje ter posledično ne tudi za izboljšanje lastne javne podobe.

S kodeksom etike bi poslanci lahko dopolnili že obstoječe obveznosti, ki jim jih nalagajo predpisi, in sicer s tem, da bi jih konkretizirali oziroma pojasnili. Poslanci bi s kodeksom pridobili celovit prikaz etičnih norm, ki veljajo zanje ob opravljanju poslanske funkcije, imeli bi napotke, kako ravnati v primeru etičnih dilem, s čimer bi zagotovili tudi enotnost njihovih ravnanj, javnosti pa bi pokazali, da so pripravljeni ukrepati za izboljšanje svoje integritete ter integritete državnega zbora kot državnega organa.

Naslednji posvet glede vsebine kodeksa etike poslancev med Komisijo za preprečevanjem korupcije in koordinatorjem izdelave kodeksa etike na strani poslancev bo naslednji teden.

Poslanci vendarle na poti do enotnega kodeksa etike?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar