Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 33. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 33. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 19. 9. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 32. seje senata komisije
2. Obravnava osnutka Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
5. Obravnava predlogov za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 33. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar