Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 30. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 30. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 30. 7. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 29. seje senata komisije in Zapisnika 1. dopisne seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Osnutka ugotovitev o posameznem primeru
5. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
6. Seznanitev o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti
7. Obravnava Obdobnega poročila o izvedenih postopkih ugotavljanja nasprotja interesov v obdobju od aprila do junija 2019
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 30. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar