Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Senat Komisije za preprečevanje korupcije predsedniku Državnega zbora RS predal Letno poročilo in Oceno stanja na področju boja zoper korupcijo za leto 2018

Ljubljana, 31. maja 2019 – Senat Komisije za preprečevanje korupcije je dne 30. 5. 2019 predsedniku Državnega zbora RS mag. Dejanu Židanu predal Letno poročilo komisije in Oceno stanja za leto 2018.

Letno poročilo in Ocena stanja sta bila soglasno potrjena na 22. seji senata komisije dne 15. maja 2019, komisija pa mora Letno poročilo in Oceno stanja skladno z 19. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) do konca maja posredovati Državnemu zboru RS.

Letno poročilo obsega poročilo o delu komisije v lanskem letu in zadeva vsa najbolj problematična področja delovanja komisije. Pri tem pa komisija izpostavlja predvsem področje javnih naročil, probleme, ki se pojavljajo v okviru delovanja zdravstvene dejavnosti (nabava zdravstvenega materiala in čakalne vrste) ter kadrovanje, tako na nivoju države kot na nivoju institucij, kot posameznih gospodarskih družb v pretežni ali popolni lasti države.

Posebno pozornost pa sta predsednik Državnega zbora RS in predsednik komisije namenila tudi pogovoru glede etičnega kodeksa Državnega zbora RS. Predsednik Državnega zbora RS se je ob tem predsedniku komisije tudi zahvalil za izkazano pripravljenost sodelovanja in svetovanja komisije v delovni skupini, ki bo pripravila etični kodeks. Komisija namreč že dalj časa opozarja na nujnost in potrebnost njegovega sprejema, saj to pomeni korak naprej oziroma korak v pravo smer v delovanju Državnega zbora RS, ter si bo tudi v prihodnje prizadevala za njegov čim prejšnji sprejem.

Letno poročilo in Ocena stanja za leto 2018 bosta na spletni strani komisije objavljena v naslednjem tednu.

Senat Komisije za preprečevanje korupcije predsedniku Državnega zbora RS predal Letno poročilo in Oceno stanja na področju boja zoper korupcijo za leto 2018
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar