Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 19. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 4. 2019, ob 8.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 17. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava Analiza Poročila lobista iz registra lobistov – Zaključno poročilo
4. Predlog za izbris iz registra lobistov
5. Seznanitev senata komisije o prejetih obvestilih funkcionarjev o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 19. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar