Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi kršitve integritete javnega sektorja pri javnem naročanju smetarskega vozila

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega ter sedmega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) je senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) na 24. seji dne 19. 7. 2018 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v povezavi z oddajo javnega naročila »Nakup in dobava smetarskega vozila«, ki jih v nadaljevanju objavlja skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe.

1. Ugotovitve komisije.pdf (OCR)

2. Izjasnitev obravnavane osebe.pdf (OCR)

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi kršitve integritete javnega sektorja pri javnem naročanju smetarskega vozila
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar