Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 14. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 14. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 20. 3. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 12. in 13. seje senata komisije
2. Obravnava Priporočil določeni organizaciji javnega sektorja
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Obravnava Predloga za uvedbo nadzora ali preiskave
5. Obravnava Dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 14. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar