Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 12. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 12. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 14. 3. 2019, ob 8.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 10. in 11. seje senata komisije
2. Osnutek ugotovitev o posameznem primeru
3. Ugotovitve o posameznem primeru
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 12. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar