Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija aktivno glede problematike FIHA

Ljubljana, 23. januarja 2019 – Ena od prednostnih nalog Komisije za preprečevanje korupcije (komisije) je zagotavljanje transparentnosti in zakonitosti delovanja Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO. Komisija je začela s temi aktivnostmi že leta 2011, ko je zaradi zaznanih povečanih tveganj za korupcijo in kršitev integritete v sistemu delovanja FIHA slednjemu odredila izdelavo načrta integritete, orodja, ki omogoča identifikacijo in upravljanje s takimi tveganji. Komisija je sodelovala pri oblikovanju načrta integritete FIHA, v lanskem letu pa je začela tudi z aktivnostmi za njegovo posodobitev, ki naj bi se zgodila letos. 

Komisija prav tako ves čas intenzivno spremlja delovanje FIHA in se seznanja tudi z ugotovitvami drugih pristojnih organov, kot sta Računsko in Upravno sodišče RS. Ker nekatera tveganja, zaznana pri FIHU, izhajajo že iz zakonske ureditve, si komisija prizadeva za spremembo pravnih podlag, ki opredeljujejo delovanje FIHA; Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki naj bi ga predvidoma nadomestil Zakon o Fundaciji invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in o Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki je v pripravi. V tem smislu je problematika FIHA obravnavana tudi v Programu vlade za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2019, ki komisiji nalaga sodelovanje pri pripravi normativnih aktov na način, da bo v normativnem ter izvedbenem pomenu zagotovljena transparentnost postopkov ter porabe finančnih sredstev humanitarnih, invalidskih in športnih organizacij.

FIHO tako ostaja prioriteta delovanja komisije tudi v letu 2019. Zaradi kompleksnosti nacionalne pomembnosti tematike se je komisija odločila, da s problematiko glede FIHA pobližje seznani tudi vse ključne deležnike.

Komisija aktivno glede problematike FIHA
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar