Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 2. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 2. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 14. 1. 2019, ob 12.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 1. seje senata komisije
2. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje korupcije
3. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 2. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar