Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Javna objava premoženja bosanskih sodnikov in tožilcev

Ljubljana, 15. novembra 2018 – S prihodnjim letom bo Visoki sodni in tožilski svet Bosne in Hercegovine (VSTS) uvedel nov elektronski sistem spletnega posredovanja in objave premoženjskega stanja sodnikov in tožilcev.

VSTS je sprejel Pravilnik o predložitvi, pregledu in obdelavi finančnih poročil sodnikov in tožilcev, ki med drugim določa, kako bodo morali člani sodstva vsako leto prijaviti svoje premoženje in premoženje družinskih članov. Novi sistem naj bi začel delovati 1. januarja 2019.

Evidenca, ki naj bi kmalu postala javno dostopna, zadeva dohodke iz rednih in drugih plačanih dejavnosti; evidence o nepremičninah in vozilih; čas in način njihove pridobitve ter nabavne cene; drugo premoženje in sredstva nad 5.000 KM (2.557 EUR), darila in donacije v vrednosti več kot 25 KM (12,79 EUR), ki so jih prejeli med svojim delom, pa tudi zasebna darila in donacije vrednotene na več kot 500 KM (255,76 EUR).

Sodniki in tožilci bodo morali predložiti tudi informacije o vseh naložbah in delnicah, obveznostih in dolgovih, ki so jih imeli, pa tudi o dejavnostih, za katere niso poročali o prejemu denarja, vendar morajo biti prijavljene »s ciljem preprečevanja nasprotja interesov«. Člani sodstva bodo poleg tega zavezani tudi k navedbi vseh svojih sorodnikov, ki delajo v sodstvu.

Te evidence pa ne bodo javno dostopne. V skladu s pravilnikom bodo javno razkrita samo imena in priimki sodnikov in tožilcev. Prav tako ne bodo javno razkriti zneski na njihovih bančnih računih. Pravilnik nadalje omogoča družinskim članom, da zavrnejo prijavo svojega premoženja, vendar pa ne pojasnjuje, v kakšnih okoliščinah je to mogoče, ali, kateri so veljavni razlogi za zavrnitev.

VSTS bo v skladu s pravilnikom opravljal formalne, redne in nenapovedane preglede finančnih poročil, s čimer bo ugotavljal, ali dohodek upravičuje porabo, in preučeval vire, kot so zemljiške knjige ter davčne, sodne in druge oblike vodenja evidenc. Nenatančne evidence in druge nepravilnosti bodo posredovane disciplinskemu tožilcu.

Pred tremi leti je VSTS zavrnil posredovanje podatkov o premoženjskem stanju sodnikov in tožilcev, ki so jih zahtevali novinarji Centra za preiskovalno poročanje v Sarajevu in televizijska postaja N1, čeprav je Varuh človekovih pravic ugotovil, da taki podatki niso označeni kot tajni. VSTS je pojasnil, da zahtevana evidenca vsebuje osebne podatke o zakoncih in otrocih članov sodstva in da bi objavljanje teh zapisov pomenilo kršitev zasebnosti tretjih oseb. Dostop do teh evidence brez takšnih osebnih podatkov pa je zavrnil z obrazložitvijo, da evidence o premoženjskem stanju vsebujejo osebne podatke, ki so zaščiteni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vir: Regional Anti-Corruption Iniciative

Javna objava premoženja bosanskih sodnikov in tožilcev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar