Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo in ocena stanja v povezavi s poslovanjem Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) ter 51. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi: Boris Štefanec, predsednik, dr. Igor Lamberger, namestnik predsednika in mag. Uroš Novak, namestnik predsednika, na 35. seji dne 30. 10. 2018 sprejel POROČILO IN OCENO STANJA V POVEZAVI S POSLOVANJEM DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK D.D. V OBDOBJU OD 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017.

Pojasnila o postopku, povzetek in priporočila deležnikom so predstavljena v priponki.

Poročilo in ocena stanja

Poročilo in ocena stanja v povezavi s poslovanjem Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar