Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predstavnik komisije na ocenjevanju Bolivije

Ljubljana, 18. oktobra 2018 – Predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije Albert Nabernik se je v začetku oktobra skupaj s predstavnico Ministrstva za pravosodje dr. Katjo Rejec Longar mudil v Boliviji v okviru drugega kroga ocenjevanja implementacije Konvencije ZN proti korupciji (UNCAC).

Na podlagi vzpostavljenega ocenjevalnega mehanizma sta slovenska ocenjevalca v dneh od 2. do 4. oktobra 2018 skupaj s predstavniki Urada ZN za droge in kriminal (UNODC) ter predstavnikom iz Dominikanske republike sodelovala pri izvedbi ocenjevanja skladnosti bolivijske zakonodaje z UNCAC-om.

Ocenjevalni mehanizem v okviru UNODC-ja temelji na načelu medsebojnega ocenjevanja med državami pristopnicami h konvenciji. Državo ocenjevanko ocenjujeta dve državi ocenjevalki, ki ju določi žreb. Vsak ocenjevalni krog je osredotočen na vnaprej določeno, enotno temo iz konvencije. V tem krogu sta bila predmet ocenjevanja drugo in peto poglavje konvencije, ki urejata preventivne ukrepe proti korupciji, področje preprečevanja pranja denarja ter odvzema in zasega premoženjskih koristi iz naslova korupcije.

Na podlagi samoocene, ki jo je izvedla država ocenjevanka, podatkov, ki so jih nacionalni eksperti pridobili tekom obiska Bolivije, ter dodatnih podatkov, ki bodo pridobljeni naknadno, bo pripravljeno končno poročilo s krajšim povzetkom in morebitnimi priporočili.

Predstavnik komisije na ocenjevanju Bolivije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar