Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija predlaga ustanovitev protikorupcijskega organa na ravni EU

Ljubljana, 2. oktobra 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije predlaga ustanovitev neodvisnega protikorupcijskega organa na ravni EU, ki bi omogočal konstanten, neprekinjen in celovit nadzor nad transparentnostjo ter krepitev integritete znotraj EU. Angleško različico teksta najdete v priponki.

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) poziva k ustanovitvi neodvisnega, krovnega protikorupcijskega organa, ki bi preučeval sume kršitev integritete in korupcije v institucijah in organih Evropske Unije (EU), vključno z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, ter spodbujal transparentnost in integriteto njihovega delovanja. Ker gre za institucije in organe z veliko koncentracijo odločevalske moči, iz tega izhajajo tudi večja tveganja za korupcijo in kršitve integritete ter s tem potreba po učinkovitem in neodvisnem nadzoru nad morebitnimi tovrstnimi kršitvami.

Komisija pripoznava in pozdravlja prizadevanja EU na tem področju, ki jih je zaznati v vzpostavitvijo Posvetovalnega odbora o ravnanju poslancev Evropskega parlamenta in Neodvisnega odbora za etiko Evropske komisije, a meni, da v obstoječi obliki ne omogočata učinkovitega naslavljanja omenjenih kršitev, saj do presojanja morebitnih kršitev ne pride samodejno, ob njihovi zaznavi, temveč so nadaljnji koraki odvisni od diskrecije odgovornih, pri čemer transparentnost postopkov ni zagotovljena v zadostni meri.

Glede na to, da sta integriteta in transparentnost temelja delovanja EU in s tem tudi vseh njenih institucij in organov, je smotrna vzpostavitev samostojnega neodvisnega organa, ki bdi nad njunim uresničevanjem. Po posameznih institucijah oziroma organih ločeno delujoči nadzorni organi v tem smislu ne predstavljajo celostne rešitve, saj se lahko pojavi dvom v motiviranost za obravnavo takšnih ravnanj ter neodvisnost in objektivnost presoje domnevnih kršitev. Njihova prizadevanja bi tako bilo smotrno dopolniti s centralnim, neodvisnim telesom.

Predlagani protikorupcijski organ EU bi opravljal dopolnilno vlogo tisti, ki jo ima Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). OLAF se osredotoča na boj proti goljufijam, korupciji in drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje finančnim interesom EU, ter na preiskovanje težjih kršitev obveznosti znotraj institucij in organov EU. Protikorupcijski organ EU bi torej imel tako preventivno vlogo kot tudi pristojnost za preiskovanje kršitev, ki ne pomenijo nujno kaznivega dejanja, je pa njihovo naslavljanje nujno za ohranjanje integritete in ugleda institucij in organov EU. S tem bi krepil integriteto in ugled EU kot organizacije.

Potrebo po vpeljavi nadzora nad učinkovitostjo integritetnega okvirja EU je prepoznal tudi GRECO (Skupina držav proti korupciji) pri Svetu Evrope. V razpravah z EU o njenem morebitnem članstvu v GRECU, je slednji poudaril tudi nujnost, da se EU tako kot ostale članice GRECA podvrže periodičnemu nadzoru, ki omogoča presojanje skladnosti ravnanj predstavnikov EU z etičnimi normami EU. Vzpostavitev protikorupcijskega organa na ravni EU bi bil torej nedvomno korak v isti smeri, a bi poleg  morebitnega periodičnega nadzora posameznih področij delovanja EU v okviru GRECA omogočal konstanten, neprekinjen in celovit nadzor nad transparentnostjo ter krepitev integritete znotraj EU.

 

Poziv KPK k ustanovitvi protikorupcijske komisije na ravni EU – engl

 

Komisija predlaga ustanovitev protikorupcijskega organa na ravni EU
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar