Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv komisije v zadevi Zmago Jelinčič Plemeniti

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je v letu 2011 na lastno pobudo začela postopek nadzora nad premoženjskim stanjem Zmaga Jelinčiča Plemenitega, takratnega poslanca Državnega zbora RS (zavezanec). Komisija je preverjala njegovo premoženjsko stanje po določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), in sicer za obdobje od 30. 1. 2004 do 21. 12. 2012 (zavezanec je funkcijo poslanca Državnega zbora RS opravljal do 21. 12. 2011).

Komisija je v predmetni zadevi zaradi neprepričljivega in neverodostojnega pojasnila, vezanega na izvor pridobitve določenega premoženja zavezanca, že februarja 2015 Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani podala predlog za uvedbo finančne preiskave.

V okviru postopka nadzora premoženjskega stanja zavezanca komisija posebej ni bila obveščena o kakršnem koli nakazilu za namen plačila storitev prevoda Svetinove Ukane, zato se do navedenega v okviru postopka tudi ni mogla opredeliti. Če bi zavezanec znesek v višini, kot ga navajajo mediji, prejel na svoj transakcijski račun, bi spremembo v višini nad 10.000 evrov moral sporočiti komisiji, saj to zahtevajo določbe ZIntPK.

Glede na to, da se komisija, kot že navedeno zgoraj, v zvezi z nakazilom za namen plačila storitev prevoda Svetinove Ukane ni mogla opredeliti, se je pa o tem seznanila v okviru zadnjih medijskih objav, bo zavezanca, v skladu s pooblastili, ki jih ima po ZIntPK, pozvala k pojasnilu.

Odziv komisije v zadevi Zmago Jelinčič Plemeniti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar