Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija opozarja na netransparentnost postopka sprejemanja Uredbe o hrupu

Ljubljana, 18. junija 2017 – Komisija z začudenjem in nejevoljo ugotavlja, da je Vlada RS v okviru tekočih poslov sprejela Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba o hrupu) kljub številnim vsebinskim pomislekom zainteresirane strokovne javnosti in ne nazadnje komisije. Zaradi mnenja Službe Vlade RS za zakonodajo, da sprejem uredbe načeloma ne sodi med tekoče posle, je komisija začudena nad diametralno nasprotnim postopanjem, ki zbuja dvom v utemeljenost ravnanja v javnem interesu vlade v odhodu.

Uredba o hrupu je bila deležna številnih kritik strokovne in druge zainteresirane javnosti, tako z vidika vsebine kot postopka njenega sprejema. Komisija je glede slednjega marca 2018 podala izčrpno mnenje, v katerem poudarja predvsem netransparentnost postopka priprave predpisa. Zadnja poteza vlade z ad hoc sprejemom uredbe tako netransparentnost postopka le še dodatno potrjuje. Komisija zato novo vlado poziva, da se loti problematike reševanja hrupa na transparenten ter hkrati celovit in strokoven način, na strateški ravni, ne samo v obliki “gašenja požarov” zaradi vsakokratnih posamičnih problemov ter zaradi pridobivanja evropskih sredstev, kar je pogosto uporabljen oziroma zlorabljen razlog pri zakonodajnih spremembah, sprejetih v hitrih postopkih, stran od oči javnosti.

Komisija trenutno še ne more podati pripomb na sprejeto Uredbo o hrupu, saj slednja še ni javno objavljena. Komisija je že zaprosila vlado za posredovanje sprejete verzije uredbe, da jo bo lahko nato preučila.

Komisija opozarja na netransparentnost postopka sprejemanja Uredbe o hrupu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar