Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zapis v poročilu Komisije Državnega zbora RS za preiskovanje suma pranja denarja v bankah glede komisije ne drži

22. maja 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da je v končnem poročilu Komisije Državnega zbora RS za preiskovanje suma pranja denarja v bankah navedeno, da Komisija za preprečevanje korupcije ni posredovala zahtevanega gradiva ali izsledkov notranjega nadzora, kar ne drži. Komisija za preprečevanje korupcije je poročilo o izvedenem notranjem nadzoru 27. 12. 2017 posredovala Državnemu zboru RS. 

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je na spletni strani Državnega zbora RS zasledila javno objavo Končnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB, d.d. V poročilu je na 326. strani zapisana naslednja navedba: »Preiskovalna komisija opozarja, da KPK do danes oziroma do predložitve tega končnega poročila Državnemu zboru ni posredovala ne zahtevanega gradiva niti odgovora kakšni so izsledki notranjega nadzora, ki bi ga morala opravita na podlagi sklepa Državnega zbora in po odredbi sedanjega predsednika Borisa Štefaneca.«, kar ne drži.

Navedba ne drži, saj je komisija oziroma njen predsednik 2. 10. 2017 imenoval delovno skupino za izvedbo internega nadzora z vidika pravilne uporabe materialnega in procesnega prava oziroma internih postopkov komisije pri postopanju v zadevi »Farrokh«, ki je pripravila poročilo o izvedenem internem nadzoru in ga 27. 12. 2017 posredovala Državnemu zboru RS.

Komisija poudarja, da je zapis v poročilu netočen in zavajajoč. Delo komisije kot samostojnega in neodvisnega državnega organa je usmerjeno v krepitev delovanja pravne države, krepitev integritete in transparentnosti, zato meni, da je javnost upravičena do popolnih informacij.

Zapis v poročilu Komisije Državnega zbora RS za preiskovanje suma pranja denarja v bankah glede komisije ne drži
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar