Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Izobraževanji komisije

Ljubljana, 4. maja 2018 – V aprilu je komisija poleg predavanja v okviru Upravne akademije Ministrstva za javno upravo izvedla izobraževanje nadzornikov družb s kapitalsko naložbo države ter izobraževanje zaposlenih na Upravni enoti Nova Gorica in na občinah s tega področja.

Predstavnica komisije je nadzornikom družb s kapitalsko naložbo države predstavila problematiko korupcijskih tveganj, ki jih komisija zaznava pri nadzornih svetih družb s kapitalsko naložbo države in problematiko nasprotja interesov po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, kar je podkrepila tudi s primeri. Svoje predavanje je zaokrožila s predstavitvijo področja lobiranja in nedovoljenih vplivov.

Za zaposlene v okviru Upravne enote Nova Gorica in občin na tem področju so predstavniki komisije pripravili obširnejše predavanje, ki je naslovilo tematiko etike, integritete, načrtov integritete, lobiranja, nasprotja interesov, nezdružljivosti funkcij ter področje daril.

Izobraževanji komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar