Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu na področju lobiranja za leto 2017

Komisija za preprečevanje korupcije je 5. 4. 2018 potrdila Poročilo o delu na področju lobiranja za leto 2017. 

V njem med drugim ugotavlja, da je razumevanje dejavnosti lobiranja sicer v javnosti še vedno pod vplivom zmotnega prepričanja, da je ta dejavnost povezana s korupcijo. Vpis v register lobistov pa vseeno počasi narašča in vanj so vpisane tudi tri tuje fizične osebe.

Po dobrih sedmih letih veljave zakonskih določb ZIntPK-ja o lobiranju komisija ocenjuje in zaključuje, da zakonske določbe o lobiranju v praksi še niso zaživele v zadostni meri. Iz navedenega razloga so možnosti nadzora nad tem področjem kljub zakonski ureditvi omejene, »sivo« polje nenadzorovanega lobiranja pa izrazito veliko. Ob tem se komisija zaveda, da vse trenutne zakonodajne rešitve niso optimalne in da prihaja do različnih vprašanj v povezavi z razumevanjem prakse in zakonskih obveznosti.

K večji transparentnosti lobiranja lahko prispevajo tudi javni uslužbenci in funkcionarji z visoko stopnjo integritete, ki so in bodo poročali o lobističnih stikih ter zavračali nedovoljeno lobiranje.

Poročilo o delu na področju lobiranja za leto 2017 si lahko v celoti ogledate v priloženem dokumentu.

Letno poročilo o lobiranju 2017

Poročilo o delu na področju lobiranja za leto 2017
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar