Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Tudi Zakonodajno-pravna služba DZ RS pritrdila mnenju komisije glede novele protikorupcijskega zakona

Ljubljana, 22. marca 2018 – Komisija je v postopku sprejemanja novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) poudarila, da bi bilo treba pripraviti povsem nov zakon. Enako stališče je na predlog novele ZIntPK-C, v včeraj izdanem mnenju, zavzela tudi Zakonodajno-pravna služba DZ RS. Slednja je med drugim izpostavila tudi, da je zasledila številne določbe, ki bi lahko bile v neskladju z Ustavo RS.  

Podobno kot Služba Vlade RS za zakonodajo je tudi Zakonodajno-pravna služba DZ RS v svojem včerajšnjem mnenju zapisala, da je zgolj noveliranje v primeru ZIntPK-C neprimerno zaradi obsežnosti sprememb, dopolnitev in uvedbe več novih členov, kar presega tretjino členov osnovnega zakona. Poleg tega je opozorila na dejstvo, da predlog novele ZIntPK-C znatno spreminja koncept zakona, saj spreminja način imenovanja komisije, njene pristojnosti, ukrepe, zlasti pa postopke, ki jih vodi komisija. Pri tem velja poudariti, da je bil eden od glavnih zadržkov komisije pri pripravi predloga novele ZIntPK-C vezan še posebej na pravila postopkov, ki jih vodi komisija. Komisija meni, da bi le natančna ureditev postopkov, ki jih vodi komisija, lahko omogočila njen učinkovitejši boj proti korupciji.

Mnenje Zakonodajno-pravne službe DZ RS je dostopno tu.

Tudi Zakonodajno-pravna služba DZ RS pritrdila mnenju komisije glede novele protikorupcijskega zakona
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar