Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija na zimski šoli v Italiji

Ljubljana, 13. februarja 2018 – Predstavnici komisije sta se konec januarja in v začetku februarja udeležili dvotedenske mednarodne zimske šole, ki je potekala v Italiji in naslovila tematiko preprečevanja korupcije z administrativnimi ukrepi.

Zimsko šolo je organiziral Oddelek za politične vede Univerze v Perugi v sodelovanju z Regionalno protikorupcijsko komisijo RAI, Evropskim uradom za boj proti goljufijam OLAF in italijansko protikorupcijsko agencijo ANAC. Predavatelji institucij, ki so dogodek organizirale, ter drugih sodelujočih institucij (kot je na primer Agencija za boj proti korupciji iz Srbije ACA) so predstavili številne vsebinsko bogate tematike. Udeleženci zimske šole so tako obravnavali problematiko korupcije v postopkih javnega naročanja, korupcijo z ekonomskega vidika, korupcijo in organiziran kriminal v Italiji, problematiko javne etike, pomembnost dostopa do informacij javnega značaja z vidika transparentnosti, vlogo medijev pri obravnavi korupcije, etične kodekse, načrte integritete, oceno korupcijskih tveganj ter ukrepe za preprečevanje korupcije na lokalni ravni, vlogo vodstvenih javnih uslužbencev pri vzdrževanju integritete ter sposobnosti vodij, ki so potrebne v borbi proti korupciji. Dogodek je ponudil tudi priložnost za izmenjavo dobrih praks s področja boja proti korupciji.

Komisija na zimski šoli v Italiji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar