Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Upravno sodišče RS zavrnilo tožbo Zorana Jankovića zoper komisijo

Ljubljana, 25. januarja 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije je prejela sodbo Upravnega sodišča RS v zadevi zaključnih ugotovitev nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarja Zorana Jankovića (opr. št. I U 1854/2015-25 z dne 05. 01. 2018), s katero je tožbo Zorana Jankovića zavrnilo.

Po presoji sodišča je komisija v ponovljenem postopku postopala pravilno in zakonito s tem, da je skladno s procesnimi zahtevami, predpisanimi z določili 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), izdelala Zaključne ugotovitve o konkretnem primeru ter jih v osnutku poslala v izjasnitev tožniku, zatem pa njegovo pisno izjasnitev objavila skupaj z zaključnimi ugotovitvami. Sodišče navaja, da so bile v predmetnem postopku spoštovane vse zahtevane postopkovne določbe ZIntPK, ki pomenijo izpeljavo načela varstva pravic strank in varstva javne koristi iz 7. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) ter načela zaslišanja stranke iz 9. člena ZUP v povezavi z 22. členom Ustave RS (enako varstvo pravic). Prav tako po presoji sodišča z izdelavo in objavo omenjenih zaključnih ugotovitev ni bilo poseženo v ustavno pravico tožnika do domneve nedolžnosti iz 27. člena Ustave RS, kakor tudi ne v druge ustavne pravice tožnika, katerih kršitev je uveljavljal s tožbo.

Sodba je pravnomočna in zoper njo pritožba ni dovoljena.

Sodba Upravnega sodišča RS

Upravno sodišče RS zavrnilo tožbo Zorana Jankovića zoper komisijo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar