Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje glede nezakonitega ravnanja naročnika v fazi pogajanj

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje načelno mnenje:

– ravnanje odgovorne osebe samoupravne lokalne skupnosti – naročnika po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), ki v fazi pogajanj in po zaključku pogajanj (vse po preteku roka za predložitev ponudb) najugodnejšega ponudnika poziva k podpisu izjave o dobavi blaga točno določenega proizvajalca, s čimer doseže, da izbrani ponudnik po poteku roka za predložitev ponudbe spremeni vrsto ponujenega blaga na način, da namesto proizvoda blagovne znamke A ponudi proizvod blagovne znamke B, predstavlja opustitev dolžnega ravnanja glede izvajanja 6. odstavka 89. člena ZJN-3, kršitev načel zagotavljanja konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov, kršitev lastnih razpisnih navodil ter posledično kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

Načelno mnenje glede nezakonitega ravnanja naročnika v fazi pogajanj
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar