Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK poziva k ohranjanju integritetne drže vseh udeleženih pri projektu Magna Nukleus

Ljubjana, 25. avgusta 2017 – Komisija za preprečevanje korupcije ugotavlja, da trenutna situacija okoli projekta Magna Nukleus ustvarja kar nekaj korupcijskih tveganj. Komisija zato poziva vse udeležene, da pri dialogu delujejo kar se da transparentno in tvorno, brez nedovoljenih vplivanj. Pri tem še posebej pripoznava, da je v trenutni situaciji pritisk na nevladne organizacije velik, saj so postale jeziček na tehtnici med doslednim zagovarjanjem javnega interesa na področju varstva okolja in, na drugi strani, ustvarjanjem novih delovnih mest.

S tem, ko so deležne javnih pritiskov in neposrednih pozivov, da naj kot stranski udeleženci ne vlagajo pritožbe na izdano okoljevarstveno soglasje in naj torej ne nasprotujejo interesu vlade po udejanjanju projekta Magna Nukleus, so se nevladne organizacije znašle v izjemno neprijetnem položaju.

Potrebno se je namreč zavedati, da so prav predstavniki vlade oziroma ministrstva tisti, ki odločajo o uspehu projektov istih nevladnih organizacij na javnih razpisih. Pridobivanje javnih sredstev preko javnih razpisov je primaren način financiranja nevladnih organizacij, zaradi česar so te v odnosu do vlade ranljive. Zaradi intenzivnih pritiskov se je izpostavljenost in posledično omenjena ranljivost nevladnih organizacij, udeleženih v razpravi glede Magne Nukleus, znatno povečala. S tem pa se je povečalo tudi tveganje, da te nevladne organizacije v konkretnem primeru odločanja o vložitvi pritožbe ne bi ravnale v skladu s svojim okoljevarstvenim poslanstvom.

Pritisk pa bo občutilo tudi Ministrstvo za okolje kot organ, ki bo odločal o pritožbi zoper odločbo ARSO, zato je pomembno, da bo pristojni organ z vso skrbnostjo presodil zakonitost izdanega dovoljenja, pri čemer bo postopek vodil na nepristranski in transparenten način.

Komisija zato poziva vse udeležene, da kljub burnemu dialogu ohranjajo integritetno držo in se izogibajo vsakršnim nedovoljenim vplivom.

KPK poziva k ohranjanju integritetne drže vseh udeleženih pri projektu Magna Nukleus
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar