Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv komisije glede suma pranja denarja preko NLB

Ljubljana, 16. junija 2017 – Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je na podlagi navedb ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča po seji Vlade RS dne 15. 5. 2017 glede obveščenosti komisije o iranskem primeru suma pranja denarja preko NLB d.d. ter na podlagi navedbe, da je bila pristojnim organom posredovana kazenska ovadba, vpogledala v evidence komisije ter ugotovila sledeče.  

Komisija je v okviru postopka ugotavljanja domnevno koruptivnega ravnanja poslovodnih oseb pri odobravanju kreditov uradnikom na položaju, funkcionarjem in določenim gospodarskim družbam, v okviru postopka, ki ga je odprla v mesecu oktobru 2010, zaznala tudi sume kršitev dolžnega ravnanja banke pri preprečevanju pranja denarja. Na podlagi navedenega je komisija v aprilu in maju leta 2011 zahtevala posredovanje dokumentacije od bank ter Banke Slovenije, s predstavniki katere se je tudi sestala.

V nadaljevanju postopka je komisija v mesecu juniju 2011 k posredovanju podatkov v povezavi z zaznanimi sumi kršitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri bankah pozvala tudi Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (urad). Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da je urad o navedenih transakcijah že od sredine leta 2010 zbiral podatke ter v novembru leta 2010 o sumu storitve kaznivega dejanja pranja denarja obvestil organe odkrivanja in pregona. Hkrati je urad istočasno, zaradi zaznanega suma kršitev zakonodaje, ki ureja plačilne sisteme in storitve, obvestil tudi Banko Slovenije.

Glede na to, da so bili organi odkrivanja in pregona o sumu storitve kaznivega dejanja pranja denarja po podatkih komisije obveščeni že v novembru leta 2010, iz evidenc komisije ne izhaja, da bi komisija za enako predmetno zadevo organom odkrivanja in pregona podajala kazensko ovadbo.

Odziv komisije glede suma pranja denarja preko NLB
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar