Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija aktivna v drugem krogu ocenjevanja držav pogodbenic UNCAC

Ljubljana, 3. maja 2017 – Predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) se je konec aprila udeležil izobraževanja za potrebe poteka, načina in organizacije ocenjevanja držav pogodbenic Konvencije Združenih narodov proti korupciji (UNCAC) glede implementacije določb konvencije.  

Republika Slovenija bo v letu 2017 sodelovala v drugem krogu ocenjevanja držav pogodbenic, ko bosta predmet ocenjevanj drugo in peto poglavje določb UNCAC: Prevencija korupcije in vrnitev nezakonito pridobljenega premoženja. Na podlagi zaprosila Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) je Slovenija nominirala kontaktno točko (osebo zaposleno na komisiji), ki bo hkrati tudi koordinirala ocenjevanje Slovenije.

Na izobraževanju je bil podrobno predstavljen tako imenovan ocenjevalni mehanizem UNODC, način poteka drugega ocenjevanja, podrobna časovnica, odgovornosti kontaktnih točk, ravnanje z računalniškim sistemom Omnibus 3.0.11., ki je bil ustvarjen za izpolnjevanje vprašalnika za ocenjevane države, in podobno.

Izobraževanje je potekalo v Moskvi v organizaciji Urada Združenih narodov za droge in kriminal v sodelovanju z Vrhovnim državnim tožilstvom Ruske Federacije.

Komisija aktivna v drugem krogu ocenjevanja držav pogodbenic UNCAC
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar