Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija sprejela zaključne ugotovitve o posameznem primeru izbora in imenovanja članov nadzornega sveta SDH

Komisija je na seji 14. aprila 2017 obravnavala in sprejela zaključne ugotovitve o posameznem primeru izbora in imenovanja članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga d.d.  

Na podlagi preučenega postopka izbora in imenovanja članov nadzornega sveta je komisija Ministrstvu za finance, Vladi RS ter Državnemu zboru z namenom sprejetja dodatnih ukrepov za zagotavljanje transparentnosti in sledljivosti celotnega postopka vodenja izbora in imenovanja oseb v nadzorne svete družb, kjer so imenovanja izvedena preko predlogov pristojnih ministrstev, soglasja Vlade RS ter imenovanja oseb s strani Državnega zbora RS, podala sledeča priporočila:

  • Ministrstvo za finance naj vzpostavi postopkovnik izbora članov strokovne komisije in natančneje uredi tudi presojanje suma okoliščin nasprotja interesov ter morebitnih vplivanj na člane strokovne komisije;
  • Ministrstvo za finance naj sprejme konkretne kriterije za dodeljevanje točk oziroma ocen posameznega določenega kompetenčnega okvira kandidatov v postopkih izbora za člane nadzornega sveta, tj. sprejme naj se model točkovanja, ki bo omogočal enakopravnejšo in nepristransko obravnavo vseh kandidatov;
  • sprejmejo naj se točno določena pravila izvedbe postopka izbora s strani strokovne komisije, ki ne bodo dovoljevala npr. neizvedbe razgovorov s kandidati zaradi časovne stiske;
  • Ministrstvo za finance, Vlada RS in Državni zbor RS naj v postopku izbora in imenovanja natančneje opredelijo standarde in merila presojanja zakonsko zahtevanega izpolnjevanja pogoja »odlikuje ga osebna integriteta in poslovna etičnost«, v smislu stopnje sprejemljivosti določenih odklonskih ali spornih ravnanj kandidatov, ki sicer niso okvalificirana kot kazniva dejanja in niso odvisna od pravnomočne obsojenosti. Glede na to, da tudi pogoji za druge funkcije v Republiki Sloveniji, sploh za imenovanja na položaje v družbah s kapitalsko naložbo države, zahtevajo izpolnjevanje pogoja posedovanja odlike osebne integritete in poslovne odličnosti, je še toliko bolj pomembno, da se na konkretnih primerih prikaže, kako v praksi poteka presojanje navedenih odlik ter kakšna ravnanja za politiko in družbo na sploh so ali niso sprejemljiva.
Komisija sprejela zaključne ugotovitve o posameznem primeru izbora in imenovanja članov nadzornega sveta SDH
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar