Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obdobno poročilo o postopkih ugotavljanja nasprotja interesov v obdobju od januarja do marca

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) je prejšnji teden potrdil obdobno poročilo o izvedenih postopkih ugotavljanja nasprotja interesov v obdobju januar-marec 2017. 

Komisija je v omenjenem obdobju na osnovi prejetih prijav evidentirala 26 zadev s področja nasprotja interesov, od tega jih je deset zaključila. V dveh primerih je ugotovila kršitev določb ZIntPK s področja nasprotja interesov, v sedmih primerih je obravnavo zadeve zavrnila in hkrati tri zadeve odstopila pristojnemu organu, eno pa zavrgla. Uvedla je devet prekrškovnih postopkov, od katerih jih je šest že zaključila, od tega enega z izrečeno globo.

Komisija je presojala nasprotje interesov pri več občinskih funkcionarjih in ugotovila, da so se znašli v okoliščinah nasprotja interesa, saj se je pri njihovem delu kazal zasebni interes v tem, da so si z razpravo oziroma glasovanjem uradne osebe omogočile pridobitev nepremoženjskih koristi v obliki a) privilegiranega položaja oziroma prednosti določenih kandidatov pred drugimi osebami in b) imenovanja oziroma pridobitve/potrditve funkcije članov sveta zavoda. Prekrškovni organ je v vseh teh primerih uvedel prekrškovne postopke.

Komisija je presojala tudi nasprotje interesov poslovodne osebe javnega zavoda, katere zasebni interes se je kazal v tem, da je z dejanskim vodenjem in odločanjem v postopku izbire kandidata za prosto delovno mesto omogočila pridobitev premoženjske koristi za svojega družinskega člana. Kršiteljici je bila izrečena globa v višini 1.200 EUR.

Izven seje senata je komisija obravnavala osem zadev, od katerih jih je sedem zavrnila, eno pa zavrgla.

Celotno obdobno poročilo si lahko preberete tukaj.

Obdobno poročilo o postopkih ugotavljanja nasprotja interesov v obdobju od januarja do marca
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar