Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predstavnik komisije na sestanku SPIO in Integritetnem forumu

Ljubljana, 4. aprila 2017 – Predstavnik komisije se je med 29. in 31. marcem na sedežu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Parizu udeležil sestanka Delovne skupine višjih uradnikov s področja integritete (Working Party of Senior Public Integrity Officials, SPIO) ter Integritetnega foruma (Integrity Forum), sklopa predavanj na temo integritete in boja proti korupciji. 

V prejšnjem letu se je SPIO ukvarjal predvsem s pripravo Priporočil za integriteto javnega sektorja, ki jih je nato januarja 2017 sprejel Svet OECD. Temeljna priporočila, ki jih naj spoštujejo članice, so: vzpostavitev celovitega in medsebojno skladnega sistema integritete; spodbujanje trajnostnega družbenega zavedanja o pomenu integritete in vzpostavitev oziroma vzdrževanje sistematičnega vodenja ter povečanje učinkovitost pri uveljavljanju odgovornosti. Na tokratnem zasedanju so delegati začeli s pripravo nabora dobrih praks, ki jih države lahko uporabijo pri implementaciji priporočil.

Tokratni  Integritetni forum je potekal pod naslovom »V javnem interesu: višanje standardov integritete« in se osredotočil na problem korupcije in drugih vrst zlorab v javnih službah kot grožnje demokraciji in javnim sredstvom. Izpostavil je pomen dvigovanja ravni integritetnih standardov, še posebej v razmerah, ko se mnoge države soočajo z upadom zaupanja v javne službe. Forum je združil predstavnike ministrstev, gospodarstva in civilne družbe v razpravah na temo uporabe političnih donacij za kupovanje vpliva, korporativne odgovornosti za korupcijo, vloge nadzora izvoza v boju proti podkupovanju, uporabe odprtih podatkov, ugrabitve države (»state capture«), povezave med pravom in etiko, preprečevanja korupcije na področju infrastrukturnih projektov in drugih.

Predstavnik komisije na sestanku SPIO in Integritetnem forumu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar