Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija na konferenci o boju proti korupciji v Bosni in Hercegovini

Sarajevo, 15. marca 2017 – Na uradno povabilo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi v Bosni in Hercegovini (OVSE v BiH) se je predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije včeraj udeležil regijske konference o boju proti korupciji s poudarkom na izboljšanju zakonodajnega okvira, učinkovitosti institucij in sodelovanju z javnostjo v BiH.

Poleg nacionalnih strokovnjakov, predstavnikov političnih strank in drugih institucij BiH so se konference udeležili tudi predstavniki drugih držav iz regije. Sodelujoči so izpostavili slabosti boja proti korupciji v BiH in najboljše prakse v regiji ter oblikovali priporočila za nadaljnje delo institucij v BiH.
Zbrane je uvodoma pozdravil vodja misije OVSE v BiH, kot govorci pa so nastopili še direktor Agencije za preprečevanje korupcije BiH ter predsednika Predstavniškega doma Parlamentarne skupščine BiH in Narodnega doma Parlamentarne skupščine BiH. Rdeča nit nagovorov je bila problematičnost korupcije v BiH in regiji ter najpogostejše težave držav pri preprečevanju korupcije. Uvodnemu delu so sledili štirje tematski sklopi konference, ki so naslovili problematiko preprečevanja korupcije (aktivnosti in strukture v skupščinah), ključne zakone (potrebne spremembe in implementacija slednjih v praksi), najboljše prakse v drugih državah in vlogo civilne družbe v boju proti korupciji.
Na zaprosilo organizatorja je predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije spregovoril o najboljših praksah in zakonskih rešitvah na področju boja proti korupciji v Sloveniji, pri čemer se je osredotočil predvsem na nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij, omejitve poslovanja, načrte integritete, pomembnost dostopa do različnih baz podatkov in aplikacijo Erar. Na podlagi diskusij in predstavitev je predlagal nekatera priporočila za nadaljnje aktivnosti institucij BiH na področju boja in preprečevanja korupcije, kot so izboljšanje normativnega okvirja s poudarkom na institutih, ki jih priporočajo mednarodne konvencije, izboljšanje koordinacije med različnimi institucijami v BiH, ki se ukvarjajo s preprečevanjem korupcije (trenutno je aktivnih 14 različnih teles), povečanje sankcij, povečanje proaktivnosti delovanja vseh institucij, povečanje kadrovskih in finančnih resursov v institucijah, vzpostavitev detekcije kršitev zakonov, pripravo, vzpostavitev in uporabo baz podatkov ter analitično delo s tem v zvezi, pogostejše izobraževanje tako javnega in zasebnega (osveščanje javnosti) sektorja glede korupcije in podobno. Omenjena priporočila so bila, poleg nekaterih drugih, sprejeta kot zaključna »uradna« priporočila konference.

Komisija na konferenci o boju proti korupciji v Bosni in Hercegovini
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar