Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Strokovni posvet o pravni varnosti v postopkih pred komisijo

Ljubljana, 15. februarja 2017 – Na Fakulteti za varnostne vede (FVV) Univerze v Mariboru je danes potekal interni strokovni posvet z naslovom »Zagotavljanje pravne varnosti v postopkih pred Komisijo za preprečevanje korupcije«, ki ga je FVV organizirala v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije.

Razprava je naslovila upravno naravo postopkov pred komisijo in pomanjkljivosti, ki jih je v zadnjem obdobju izpostavilo Vrhovno sodišče RS. Po uvodnem nagovoru izr. prof. dr. Andreja Sotlarja, dekana FVV in Borisa Štefaneca, predsednika komisije, je sledila razprava, na kateri so sodelovali izr. prof. dr. Polonca Kovač s Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Benjamin Flander s FVV, mag. Peter Zmagaj z Računskega sodišča RS, dr. Ciril Keršmanc ter mag. Aleksandra Spasojević z Ministrstva za pravosodje RS, predsednik Boris Štefanec in dr. Igor Lamberger, namestnik predsednika komisije. Razpravo je moderiral red. prof. dr. Bojan Tičar s FVV.

S to vrsto dogodkov si bo komisija še naprej prizadevala za zakonit in ustaven postopek obravnave zadev pred komisijo in upa, da bo k temu doprinesel tudi Predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je na pristojnem Ministrstvu za pravosodje v fazi interne analize prejetih pripomb in predlogov po končani javni razpravi.

Strokovni posvet o pravni varnosti v postopkih pred komisijo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar