Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Otvoritev Tedna boja proti korupciji

Ljubljana, 13. december 2016 – V Slovenski kinoteki je v ponedeljek, 12. decembra, Komisija za preprečevanje korupcije slavnostno otvorila Teden boja proti korupciji. 

To je že tradicionalni tretji teden, s katerim obeležujemo Mednarodni dan boja proti korupciji (9. december). Ta dan zaznamuje obletnico podpisa Konvencije Združenih narodov proti korupciji, prvega pravno zavezujočega instrumenta za boj proti korupciji, ki je bil podpisan 9. decembra 2003 v Meridi v Mehiki. Konvencija je stopila v veljavo v letu 2005, Slovenija pa je k njej pristopila leta 2008.

Ob otvoritvi je zbrane pozdravil predsednik komisije Boris Štefanec in med drugim opozoril, da korupcija niso zgolj “modre kuverte”, ampak vsesplošno prisoten problem na vseh ravneh družbe, ki se pojavlja v neštetih, lahko mnogo manj oprijemljivih in opaznih oblikah. Opozoril je, da vsa odgovornost ne pada zgolj na ramena Komisije za preprečevanje korupcije in drugih podobnih organizacij, ampak odgovornost nosimo vsi ljudje. Tudi v ta namen ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji zagovorniki boja proti korupciji po vsem svetu ta dan obeležujemo z raznimi aktivnostmi z namenom ozaveščati in vključiti širšo javnost v učinkovitejši boj proti korupciji.

Tudi letošnji filmski festival “S filmom proti korupciji” se vsebinsko osredotoča na problematiko spodbujanja integritete in preprečevanja korupcije. Štefanec je izpostavil, da dogodki te vrste na relativno mehak, a učinkovit način osveščajo in spodbujajo ne le razmislek o problemu korupcije, temveč tudi njeno zaznavanje, opozarja na korupcijo kot na vse preveč razširjen in včasih celo sprejet problem, ki si ga za dobro družbe kot celote in s tem vsakega posameznika moramo prizadevati zamejiti, zajeziti (in izničiti).

“Tako velja poudariti, da nas je v Sloveniji veliko, ki si prizadevamo doseči ničelno toleranco do korupcije in živeti v bolj etični družbi. Pri tem naj spomnim na Dneve integritete, ki so jih predstavniki nevladnega sektorja Transparency International Slovenia uspešno izvedli v preteklih dneh. A naj poudarim, da je vloga komisije kljub vsemu edinstvena, drugačna. Tako jo raje kot brezzobega tigra vidim kot neodvisno institucijo s pomembnimi pristojnostmi, ki ima v rokah mehanizme za zajezitev problemov vezanih na korupcijo in hkrati spodbuja integritetno ravnanje na ravni posameznikov (od najmlajših naprej), v okviru gospodarskih organizacij in seveda v državni upravi. Samostojnost komisije je poglavitnega pomena za neovirano in neobremenjeno opravljanje tako pomembnih nalog,” je še dodal.

Štefanec je opozoril, da se komisija še posebej od julija letos, sooča z izjemnimi procesnimi izzivi na sistemski ravni in da upa, da bo novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki komisiji določa in podeljuje pristojnosti, uspešno naslovila tudi te probleme. Dodal je tudi, da komisija dolgo pričakovano novelo, ki je trenutno v fazi javne obravnave, zaznava kot priložnost za izboljšanje dela komisije in povečanje njene učinkovitosti.

V pozdravnem nagovoru je Štefanec na kratko predstavil tudi delo komisije in izpostavil dejstvo, da je komisija v letošnjem letu ponovno zaznala izrazit porast prijav dejanj vezanih na sum korupcije, kar kljub številnim kritikam, ki jih je komisija deležna, razume kot izrek zaupnice komisiji s strani družbe, s strani posameznikov. Do konca letošnjega oktobra je komisija zabeležila 200 prijav več kot v istem obdobju lani. “Samo z vašo pomočjo lahko skupaj sledimo ideji etične družbe, ki jo vodi integriteta posameznika in v kateri je koruptivnost zaničevana,” je dodal.

Poleg tega komisija dosega napredek glede transparentnosti na področju lobiranja, saj skupaj z mediji uspešno osvešča na temo nujnosti prijav lobističnih stikov in tako kot lani beleži porast tudi na tem področju.

Poleg tega se še naprej uspešno manjšajo zaostanki, ki so se nabrali v preteklih letih, komisija pa se še posebej osredotoča tudi na spodbujanje ideje zaščite prijaviteljev, ki predstavlja enega od bistvenih poudarkov. Za neovirano odkrivanje korupcije morajo prijavitelji nedvomno uživati vso potrebno zaščito!

Za konec je še poudaril, da na komisiji že vrsto let ugotavljamo, da mora biti učinkovit boj proti korupciji osredotočen v pomembni meri tudi na preventivne dejavnosti, s katerimi krepimo integriteto posameznikov in institucij: “Ker se zavedamo, da je preprečevanje korupcije pomemben dejavnik boja proti korupciji, saj se na dolgi rok le z aktivnostmi za preprečevanje korupcije dejansko vzpostavi ničelna toleranca družbe do koruptivnih ravnanj, so pri nas tako izjemnega pomena preventivne akcije, ki jih vsako leto izvajamo skupaj s šolami.”

Otvoritev Tedna boja proti korupciji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar