Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 29. seje KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 8. 9. 2016, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 28. seje senata komisije
2. Odločanje o izločitvi člana senata komisije
3. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
4. Odločba
5. Obravnava zadeve s področja premoženjskega stanja
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 29. seje KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar