Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obisk predstavnikov Regionalne protikorupcijske iniciative

Predsednik komisije g. Boris Štefanec in njegov namestnik dr. Igor Lamberger sta 11. avgusta 2016 sprejela delegacijo Regionalne protikorupcijske iniciative (RAI – Regional Anti-Corruption Initiative). Na spoznavnem sestanku so predstavniki komisije in predstavniki RAI pretresli situacijo boja proti korupciji v Sloveniji ter v JV Evropi, kjer deluje RAI, ter specifike poslanstev obeh organizacij, z namenom določitve možnih področij sodelovanja. 

Regionalna protikorupcijska iniciativa je medvladna regionalna organizacija, naslednica  protikorupcijske iniciative v okviru Pakta stabilnosti, ki je bila ustanovljena leta 2007 s poslanstvom širitve in spodbujanja boja proti korupciji v državah JV Evrope. RAI izvaja svoje programe predvsem v svojih članicah (Albanija, BiH, Bolgarija, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Moldavija, Romunija in Srbija), temeljne aktivnosti iniciative pa so spremljanje protikorupcijskih strategij in zakonodaje, pomoč pri določanju korupcijskih tveganj (podoben mehanizem, kot načrti integritete v Sloveniji) in vzpostavitev pregleda protikorupcijskega delovanja držav članic RAI.
Obisk predstavnikov Regionalne protikorupcijske iniciative
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar