Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija predstavlja aplikacijo Erar, naslednico aplikacije Supervizor, in najavlja spremembo celostne grafične podobe

Ljubljana, 7. junij 2016 – Z današnjim dnem Komisija za preprečevanje korupcije uvaja aplikacijo Erar, naslednico aplikacije Supervizor, ki dodatno omogoča vpogled v poslovanje z e-računi, v podatke, vezane na omejitve poslovanja in prejeta darila ter prikaz tujih bančnih računov poslovnih subjektov. Hkrati komisiji nudi možnost nadaljnjega razvoja aplikacije v želji po spodbujanju odgovorne porabe javnih sredstev in krepitvi pravne države, integritete ter transparentnosti. Ob tej priliki komisija najavlja tudi spremembo celostne grafične podobe.

Komisija za preprečevanje korupcije je razvila aplikacijo Erar, ki je nasledila in nadgradila aplikacijo Supervizor, saj se je v zadnjem obdobju znašla pred potrebo po aplikaciji, ki bi se lahko bolje prilagajala novim potrebam in naravi dela komisije. Komisija aplikacije Supervizor, ki jo je v veliki meri razvil zunanji izvajalec, namreč ni mogla funkcionalno razvijati, saj je imela le dovoljenje za njeno uporabo in posodabljanje podatkov, ne pa za njen nadaljnji razvoj. Aplikacija Erar bo tako uporabnikom nudila vse podatke, ki jih je vsebovala aplikacija Supervizor, pa tudi podatke iz novih podatkovnih virov, s čimer odpira nove razsežnosti glede nadzora nad porabo javnih sredstev. Izgled nove aplikacije sloni na celostni grafični podobi državne uprave, od danes, 7. julija 2016, pa je dostopna na spletnih straneh http://erar.kpk-rs.si ali http://erar.si.

Ob umiku aplikacije Supervizor na mesto katere stopa aplikacija Erar želi komisija izpostaviti, da si avtor aplikacije Supervizor zasluži veliko zahvalo za razvoj aplikacije Supervizor, njegov trud pri ažuriranju podatkov ter za ideje, ki sta jih komisija in javnost s pridom uporabljali vrsto let in jih posnemajo tudi drugod po svetu. Zahvala mu gre še posebej zaradi dejstva, da je veliko dela vezanega na aplikacijo Supervizor opravljal brezplačno.

Enega od glavnih razlogov za razvoj aplikacije Erar predstavljajo e-računi, ki jih je komisija začela pridobivati z začetkom maja in za prikaz katerih je morala razviti novo aplikacijo, ki jo komisija lahko nemoteno razvija. To je hkrati prva večja vsebinska sprememba v primerjavi z aplikacijo Supervizor, saj uporabniki nove aplikacije lahko vidijo račune, ki so jih gospodarski subjekti izdali državnim organom. Podatki o e-računih se povezujejo tudi s transakcijami, kjer je to mogoče. Spremembo je zaznati tudi ob vstopu v novo aplikacijo, saj morajo uporabniki, ki hočejo pregledovati podatke, kjer se lahko pojavijo osebna imena, opraviti preverbo v obliki prepoznavanja slike. S tem uporabnik dokaže, da ni spletni iskalnik (t.i. »robot«). Tako želimo preprečiti pojavljanje osebnih imen (npr. pri podatkih o vodstvu podjetij) v spletnih iskalnikih.

Ker je komisija želela aplikacijo Erar čim bolj povezati z vsebino svojega dela, so v njej vključeni tudi podatki o omejitvah poslovanja in prejetih darilih. Te podatke komisija pridobiva od funkcionarjev oziroma od odgovornih oseb pri državnih organih skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Podatki o omejitvah poslovanja se samodejno povezujejo s podatki o transakcijah, kar omogoča prikaz števila potencialno nedovoljenih transakcij, ki so bile izvedene v času omejitve poslovanja, a niso nujno nedovoljene transakcije. Poleg tega nova aplikacija nudi prikaz tujih bančnih računov poslovnih subjektov.

Izpostaviti velja tudi vsebinski sklop »Zanimivosti«, kamor se bodo dodajale analize, ki se lahko izvajajo in so na voljo v realnem času. Trenutno so na voljo naslednje teme:

  • prikaz odvetniških družb, ki nimajo odprtih fiduciarnih računov,
  • prikaz porabe javnih sredstev slovenskih občin,
  • prikaz slabo ocenjenih javnih naročil in
  • seznam ponudnikov z negativnimi referencami (ta podatek je viden tudi pri pregledu gospodarskih subjektov).

Pri tem komisija poudarja, da se do prikazanih podatkov ne opredeljuje in njihova objava ne pomeni vrednostne sodbe, kar ne velja le za vsebinski sklop »Zanimivosti«, temveč za aplikacijo Erar v celoti. Namen navedenih analiz je ponuditi dodaten vpogled v obstoječe podatke in razširiti možnosti njihove uporabe. Morebitne kršitve, ki izvirajo iz analiz, je komisija že ali pa jih še bo obravnavala v okviru svojih pristojnosti.

Aplikacija Erar omogoča tudi dostop do podatkov prek aplikacijskega programskega vmesnika (API) v obliki JSON, JSONP ali XML na podoben način kot je to omogočala aplikacija Supervizor, vendar pa prek vmesnikov nudi precej več podatkov. Kot primer lahko navedemo, da aplikacija ponuja API za bančne račune poslovnega subjekta, API za prikaz davčnih dolžnikov, API za omejitve poslovanja ipd. Tudi sama aplikacija Erar uporablja iste API vmesnike.

Ker je bila aplikacija Erar razvita znotraj komisije in je torej v celoti v njeni lasti, ima še veliko možnosti za nadaljnji razvoj in komisija se jih bo trudila izkoristiti v skladu z zakonodajo in v želji po krepitvi pravne države, integritete in transparentnosti, k čemur stremi pri opravljanju svojega poslanstva.

Tako z uvedbo aplikacije Erar kot tudi z začetkom procesa spreminjanja celostne grafične podobe, ki ga najavlja že izgled nove aplikacije, želi komisija poudariti svojo neodvisnost, a hkrati državotvorno držo. Komisija je državni organ in ob 25. obletnici Republike Slovenije se je tako odločila za poenotenje svoje celostne grafične podobe s celotno državno upravo. Komisija bo novo celostno grafično podobo predstavila jeseni.

Komisija predstavlja aplikacijo Erar, naslednico aplikacije Supervizor, in najavlja spremembo celostne grafične podobe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar