Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija osveščala v sodelovanju s Šolo za ravnatelje

Ljubljana, 20. junija 2016 – Komisija za preprečevanje korupcije je v sodelovanju s Šolo za ravnatelje v šolskem letu 2015/16 izvajala predavanja o etiki in integriteti za šolske kolektive.

Komisija za preprečevanje korupcije je ob koncu šolskega leta sklenila cikel predavanj za šolske kolektive. Predavanja, ki so se izvajala v okviru delavnic Profesionalna etika v šolah in vrtcih, so potekala bodisi v živo bodisi prek videokonference. Od oktobra 2015 do aprila 2016 so predavatelji Centra za integriteto in preventivo pri obvladovanju korupcijskih in etičnih tveganj ter tveganj za druga neintegritetna ravnanja pomagali 17 osnovnim in srednjim šolam oziroma dijaškim domovom; skupno smo naslovili skoraj tisoč pedagoških delavcev po vsej Sloveniji. Komisija je prepričana v pozitivne učinke predstavitev etičnih in integritetnih vsebin za šolske kolektive, zato podoben obseg aktivnosti načrtujemo tudi za prihodnje šolsko leto.

Komisija osveščala v sodelovanju s Šolo za ravnatelje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar