Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predsednik komisije na zasedanju Skupine za boj proti podkupovanju pri OECD

Pariz, 17. junija 2016 ­­– Predsednik komisije Boris Štefanec se je udeležil zasedanja Skupine za boj proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev pri OECD. Delovna skupina je med drugim obravnavala dvoletno poročilo Slovenije o implementaciji Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev.

V letu 2014 je delovna skupina na Slovenijo naslovila 29 priporočil, ki naj bi pripomogla k skladnosti s konvencijo in k boljšemu obvladovanju tveganj, vezanih na podkupovanje tujih javnih uslužbencev.

V slovenski delegaciji so bili poleg predstavnikov komisije tudi predstavniki Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Vrhovnega in Specializiranega državnega tožilstva, Policije in Stalnega predstavništva RS pri OECD. Delegacija je na plenarnem zasedanju uspešno zagovarjala poročilo. Izmed 29 priporočil je Delovna skupina ocenila, da so štiri priporočila povsem implementirana, 16 jih je delno implementiranih, 9 pa jih ostaja neimplementiranih. Komisija se zaveda, da je pred nami še veliko dela, preden bomo uspešno implementirali vsa preostala priporočila in s tem izpolnili mednarodne obveznosti Slovenije.

Slovenija bo na to temo ponovno poročala čez eno leto. V tem času si bo komisija skupaj z vsemi deležniki prizadevala izvesti čim več aktivnosti usmerjenih v izpolnitev priporočil.

Predsednik komisije se zahvaljuje vsem predstavnikom državnih organov, ki so s svojim vsebinskim doprinosom sodelovali pri pripravi poročila in s tem omogočili uspešen zagovor.

Predsednik komisije na zasedanju Skupine za boj proti podkupovanju pri OECD
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar