Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročanje o izvedenih ukrepih iz načrta integritete – letos na posodobljenem, univerzalnem obrazcu

Ljubljana, 12. maja 2016 – Center za integriteto in preventivo Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je za letošnje poročanje zavezancev za načrt integritete o izvedenih ukrepih za preteklo leto pripravil posodobljen obrazec, ki ni vezan na posamezno koledarsko leto in ki po novem omogoča tudi povratno informacijo Komisiji za preprečevanje korupcije.  

Zavezanci za načrt integritete po 47. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, tj. državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in javni skladi, so dolžni komisiji na podlagi 24. člena Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete enkrat na leto poročati o svojih aktivnostih uresničevanja načrta integritete in izvajanja ukrepov za obvladovanje korupcijskih in integritetnih tveganj. To storijo najpozneje do 5. junija v tekočem letu na posebnem obrazcu, ki ga po potrditvi s strani predstojnika/-ce naložijo v elektronski register tveganj.

Komisija je letos pripravila nov obrazec, ki ni več vezan na posamezno koledarsko leto, temveč v njem vsak zavezanec poroča za obdobje enega leta nazaj (na primer, od junija 2015 do junija 2016).
 Hkrati obrazec vsebuje pomembno novo rubriko, namenjeno predlogom, pobudam in komentarjem. Komisija namreč vsakršnim povratnim informacijam s strani zavezancev pripisuje velik pomen, saj si na ta način lažje ustvari realno sliko o učinkovitosti in primernosti orodij za obvladovanje korupcijskih in integritetnih tveganj v javnem sektorju. Vse zavezance vabimo, naj bodo z vpisovanjem v novo rubriko dejavnejši pri sooblikovanju pristopov za krepitev integritete delovanja javnega sektorja in pravne države v Republiki Sloveniji.
Poročanje o izvedenih ukrepih iz načrta integritete – letos na posodobljenem, univerzalnem obrazcu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar