Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na oceno TI 2015: Slovenija bolje, a ne dobro

Ljubljana, 27. januarja 2016 – Transparency International (TI) je danes objavil indeks zaznave korupcije za leto 2015 (CPI). Gre za vsakoletno raziskavo, ki meri zaznavo stopnje korupcije v javnem sektorju v posamezni državi. Med 168 državami, vključenimi v lansko raziskavo, se je Slovenija uvrstila na 35. mesto, kar je štiri mesta boljše kot lani, ko je zasedla 39. mesto.  

Letos je Slovenija dosegla indeks 60 (dve točki več kot lani), pri čemer rezultat »0« pomeni visoko koruptivnost države, rezultat »100« pa korupcijsko »zelo čisto« državo. Z vidika Slovenije torej govorimo o rahlem izboljšanju.

Žal pa Komisija za preprečevanje korupcije pri svojem delu večjega napredka še ni zaznala, korupcija in neprevzemanje odgovornosti za svoja ravnanja na ključnih funkcijah v politiki, javnem sektorju in drugje je še vedno ena izmed temeljnih ovir Slovenije, da bi dosegla boljši rezultat, kot ga je. Zato komisija tudi tokrat opozarja, da so za konkreten premik potrebni konkretni ukrepi na vseh ravneh.
Sicer gre pozdraviti, da je tudi sedanja vlada pristopila k nadaljevanju aktivnosti v zvezi z ukrepi za preprečevanje korupcije; tako komisija z ministrstvom za javno upravo in drugimi organi aktivno sodeluje pri pripravi novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
A smo vsi skupaj še zelo daleč od cilja komisije – ničelne tolerance do korupcije. To lahko dosežemo le s sodelovanjem vseh deležnikov, pri tem pa je pomembno, da se vprašanju krepitve integritete javnega sektorja, odgovornosti nosilcev javnih pooblastil, porabe javnih sredstev in upravljanja z državnim premoženjem ter krepitve institucij pravne države posveti več pozornosti.
Pri vsem tem se komisija zaveda svoje odgovornosti, zato si bo z zakonitim, s strokovnim in z zavzetim delom prizadevala, da bo krepila svoj ugled in da bo tudi sama še bolj aktivno delovala v boju proti korupciji.
Odziv KPK na oceno TI 2015: Slovenija bolje, a ne dobro
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar