Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija preverja domnevne nepravilnosti pri izplačevanju dodatka za pripravljenost

Ljubljana, 18. januarja 2016 – Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) v zvezi z očitanimi nepravilnostmi pri izplačevanju dodatka za pripravljenost zaposlenim na nekaterih fakultetah Univerze v Ljubljani vodi postopek v luči kršitev institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ker postopek še ni zaključen, se v tej izjavi za javnost komisija do obstoja domnevnih kršitev po ZIntPK še ne bo opredelila. Želi pa podati sledeče mnenje in poziv: 

Vlada RS je v želji še posebej poudariti zavedanje o odgovornosti vladnih funkcionarjev in se zavezati k spoštovanju dodatnih etičnih standardov na svoji 66. seji, 10. decembra 2015, obravnavala in sprejela vsebino Etičnega kodeksa funkcionarjev v Vladi RS in ministrstvih.

Etični kodeks velja za vladne funkcionarje, ki so predsednik Vlade RS, ministri in državni sekretarji, njegov namen pa je posvetiti večjo pozornost skladnosti ravnanj in vedenj funkcionarjev, povečati občutljivost za skladnost lastnih ravnanj ter ravnanj ostalih vladnih funkcionarjev in dati večji poudarek primernemu ravnanju v moralno etičnih dilemah. Upoštevanje visokih etičnih načel se od funkcionarjev pričakuje ne samo neposredno pri izvrševanju njihove funkcije, temveč v vseh njihovih ravnanjih v času opravljanja funkcije in tudi pred tem.
Ministri kot vladni funkcionarji s prisego v državnem zboru podajo izjavo, da bo njihovo delovanje skladno z integriteto, ko se zavežejo k ravnanju po svoji vesti in k delovanju z vsemi svojimi močmi za blaginjo Republike Slovenije.
Iz izjave o integriteti, ki jo podpišejo vsi vladni funkcionarji, izhaja, da se posameznik z njenim podpisom zavezuje, da bo ob morebitni ugotovljeni kršitvi standardov kodeksa ravnal v skladu s sprejeto odločitvijo Vlade RS o potrebnem ravnanju.
Etični kodeks in navedena izjava od Vlade RS tako po mnenju komisije terjata najmanj uradno opredelitev vlade do problematike in kršitev, ki jih je ugotovil pristojni inšpektorat pri izplačevanju dodatka za pripravljenost zaposlenim na nekaterih fakultetah Univerze v Ljubljani, ki so hkrati vladni funkcionarji. Komisija zato pričakuje, da se bo vlada na svoji prihodnji seji do ugotovljenih kršitev opredelila v luči standardov nedavno sprejetega kodeksa, sprejela ukrepe in o vsem tem obvestila javnost.
Komisija preverja domnevne nepravilnosti pri izplačevanju dodatka za pripravljenost
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar