Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv Komisije za preprečevanje korupcije na aktualne dogodke

Ljubljana, 11. decembra 2015 – Zaradi povečanega zanimanja medijev glede aktualnih dogodkov Komisija za preprečevanje korupcije svoja stališča in mnenja povzema v kratkem sporočilu za javnost:    

1. Ker so sprejeta vsebinska stališča OECD zaupna in ker tudi komisija z njimi ni seznanjena, jih ne komentira.

2. Komisija v vsakem primeru zakonitost svojega delovanja postavlja pred svoj ugled, ki bi lahko upadel npr. zaradi postopka zoper enega izmed članov senata.

3. Komisija se v prvi vrsti zavzema za zagotavljanje neodvisnosti komisije in za to si bo prizadevala tudi v okviru sprememb ZIntPK.

 

4. Komisija pred odnose med člani senata postavlja izvajanje in pomembnost svojih nalog in pooblastil. Delo komisije odražajo spodnja dejstva in številke:

Statistika KPK v letu 2015 (do 1. 12. 2015):

– prejete prijave: 1.021;
– postopki o prekršku: 66, od tega pravnomočnih: 23;
– prikriti prijavitelji: 3;
– obrazci v zvezi s premoženjskim stanjem zavezancev: 7.541 prejetih in pregledanih obrazcev (od tega največ, 4.049 prijav premoženjskega stanja);
– senat je na 28 rednih in 3 dopisnih sejah obravnaval več kot 250 zadev s področja pristojnosti komisije;
– v okviru ozaveščanja zaposlenih v javnem sektorju o ZIntPK in korupcijskih tveganjih so zaposleni na komisiji izvedli  52 predavanj za različne ciljne skupine, ki se jih je udeležilo 3.253 udeležencev.
Delo komisije v letu 2015 – komisija je:
– izdala sistemsko načelno mnenje glede ugotovljenih tveganj na področju šolstva;
– nadgradila Supervizor: Pred posodobitvijo je imel Supervizor v bazi približno 50 milijonov transakcij, po posodobitvi pa jih ima približno 120 milijonov. Z nadgradnjo je želela komisija še povečati transparentnost nad porabo javnih sredstev. Nadgradnja je razkrila, da so subjekti javnega sektorja fizičnim osebam v 11 letih prek avtorskih in podjemnih pogodb izplačali približno milijardo evrov neto (1.027.545.755,66 evrov);
– pripravila Analizo registra tveganj  statistično analizo tveganj zavezancev za načrte integritete iz spletnega registra: Komisija za preprečevanje korupcije je do konca marca 2015 obdelala del podatkov iz lani vzpostavljenega elektronskega registra tveganj. Med devetimi skupinami zavezancev (upravne enote, občine, sodišča, tožilstva, zdravstveni domovi, bolnišnice, ministrstva z organi v sestavi ter osnovne in srednje šole) je kot tveganje največkrat izpostavljeno nedovoljeno sprejemanje daril, sledijo javna naročila. Zanimivo, upravne enote so na prvem mestu izpostavile tveganja, povezana z izdajo odločb, sklepov, dovoljenj;
– pripravila Primerjavo ocenjenih tveganj iz načrtov integritete in dejansko preiskovanih konkretnih primerov na lokalni ravni, ki jo je komisija predstavila 9. decembra ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji, ko je organizirala okroglo mizo z naslovom Premoženje občin – stičišče korupcijskih tveganj;
– s Slovensko kinoteko organizirala 2. festival Film proti korupciji, v okviru katerega se je predvajalo 7 (proti)korupcijsko obarvanih domačih in tujih filmov, in z Društvom novinarjev Slovenije posvet o Supervizorju;
– v okviru stalnih preventivnih projektov predstavila upravljanja s tveganji (načrt integritete in on line register tveganj) ter Supervizor v tujini;
– od novembra 2014 na svoji spletnih straneh sproti objavlja podatke o lobističnih stikih, pridobljenih na podlagi prejetih zapisov lobističnih stikov lobirancev;
– komisijo je v letu 2015 obiskalo 6 tujih delegacij: egiptovska, bosanska, moldavska, srbska, črnogorska in maroška.
Odziv Komisije za preprečevanje korupcije na aktualne dogodke
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar