Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK objavila ugotovitve nadzora nad premoženjskim stanjem Zorana Jankovića

Ljubljana, 27. novembra 2015 – Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je danes objavila Zaključne ugotovitve o konkretnem primeru nadzora nad premoženjskim stanjem zavezanca Zorana Jankovića.

Postopek je komisija z vidika svojih pristojnosti v omenjeni zadevi izvedla tako, da je delovala v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter ob upoštevanju sodbe Vrhovnega sodišča RS z dne 29. maja 2015 glede Zaključnega poročila o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank.
Osnutek ugotovitev je bil zavezancu v izjasnitev poslan 18. septembra 2015. Po pregledu izjasnitev zavezanca je komisija postopek 26. novembra 2015 zaključila. Ugotovitve je senat na včerajšnji seji sprejel soglasno.
KPK objavila ugotovitve nadzora nad premoženjskim stanjem Zorana Jankovića
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar